Skupina B - osobní automobily Tisk

B1

jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

B

jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.


B+E

jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.


POZOR ZMĚNA: skupina B

S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo dopravy již připravuje změnu ustanovení § 80a

odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., a navrhuje níže uvedený text, který již koresponduje

s unijním právem. Níže uvedený navrhovaný text úpravy bude v nejbližších dnech předložen do

meziresortního připomínkového řízení v rámci novelizace zákona č. 361/2000 Sb.  Ustanovení

§ 80a odst. 1 písm. f) bude tedy předloženo v následujícím znění:

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až

e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě

místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této

jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této

jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění

v rozšířeném rozsahu,“